SERVEIS QUE REALITZEM

 

Toninstal, s.l. disposa dels serveis integrals i específics d'aigua, llum, gas, climatització, energia solar, ets. Amb una llarga trajectòria i experiència en tots els seus serveis.

 

Generalment, els serveis que oferim són aquests:

 

- Reparacions diverses

- Instal·lacions i muntatges

- Pressupostos sense compromís

- Manteniment de calefacció en general

- Instal·lació en obra nova

- Plaques Solars

- Calefacció

- Aire Condicionat

- Regs